Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την "Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση ΤΠΕ" να προσέλθουν άμεσα στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής για να παραλάβουν τις βεβαιώσεις Πιστοποίησης Δεξιοτήτων και Γνώσεων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών. Δείτε τον ονομαστικό κατάλογο για να ελέγξετε αν είστε δικαιούχος βεβαίωσης.

Ονομαστικός κατάλογος δικαιούχων εδώ.