Σε συνέχεια του από 11/8/2021 σχετικού Δελτίου Τύπου με θέμα "Διορισμός 11.507 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Παιδείας και Εκπαίδευσης" από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και σύμφωνα με την αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/168/οικ.13727/5-/7-2021 50ή εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: "Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού", οι διοριζόμενοι/ες θα παρουσιαστούν στην Υπηρεσία μας (Ίωνος Δραγούμη 24, Ελευσίνα) για ορκωμοσία και ανάληψη σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα,  επιδεικνύοντας πιστοποιητικό εμβολιασμού, νόσησης ή βεβαίωση διαγνωστικού ελέγχου (self test / PCR / rapid test).

Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται, κατ’ εξαίρεση, έως την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021 μόνο για τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς των οποίων η μόνιμη κατοικία βρίσκεται αποδεδειγμένα εντός των πυρόπληκτων περιοχών της Επικράτειας.

Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

 Είναι, δε, σαφές ότι η φυσική παρουσία των εκπαιδευτικών στη Δ/νση Π.Ε. ή Δ.Ε.

διορισμού είναι απαραίτητη για την ανάληψη υπηρεσίας. Επιπροσθέτως, θέτουμε υπόψη

σας τα ακόλουθα:

(Α1) εκπαιδευτικοί που αδυνατούν να παρουσιαστούν στην περιοχή διορισμού, για

σοβαρούς λόγους υγείας είτε λόγω εγκυμοσύνης, λοχείας, οφείλουν να παρουσιαστούν σε

Διεύθυνση Π.Ε. ή Δ.Ε., αντίστοιχα, πλησίον του τόπου κατοικίας τους, προκειμένου να

ορκιστούν και να αναλάβουν υπηρεσία.

(Α2) σε περίπτωση που εκπαιδευτικοί οι οποίοι πάσχουν από κορωνοϊό COVID -19 και

στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης της νόσου αδυνατούν να παρουσιαστούν

στην περιοχή διορισμού τους κατά τις ημερομηνίες που έχουν οριστεί και επιθυμούν

παράταση ολίγων ημερών, ο χειρισμός του εν λόγω ζητήματος έγκειται στον αρμόδιο

Διευθυντή Εκπαίδευσης [ύστερα από συνεννόηση με τον εκπαιδευτικό]. Επισημαίνεται ότι

κατά την ανάληψη της υπηρεσίας ο εκπαιδευτικός οφείλει σε κάθε περίπτωση να καταθέσει

υπεύθυνη δήλωση μετά των σχετικών ιατρικών εγγράφων, από το περιεχόμενο των οποίων

θα αποδεικνύεται ότι δεν προσήλθε στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης για ορκωμοσία και ανάληψη

υπηρεσίας εντός της οριζόμενης προθεσμίας επειδή έπασχε από κορωνοϊό COVID -19 ή για

συναφή με αυτόν λόγο προστασίας της δημοσίας υγείας. 

 

ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΕΣΤΕ ΣΤΟ 2105545332

 

-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ