Όσοι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί δεν έχουν προσκομίσει τις γνωματεύσεις των ιατρών, παρακαλούνται να τις προσκομίσουν έως 10-9-2021, διότι δεν θα προβεί η υπηρεσία στη μισθοδοσία τους έως την κατάθεση αυτών.