ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο, άπαντες οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν τοποθετηθεί οριστικά σε σχολική μονάδα (διάθεση ΠΥΣΔΕ)

υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης.