Εγκύκλιος μεταθέσεων εκπ/κών Δ.Ε. 2012-13

Έντυπο αίτησης μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή

Έντυπο αίτησης μετάθεσης σε μουσικά σχολεία 

Έντυπο αίτησης μετάθεσης σε καλλιτεχνικά σχολεία 

Έντυπο αίτησης μετάθεσης σε διαπολιτισμικά σχολεία

Έντυπο αίτησης μετάθεσης σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ

Έντυπο αίτησης μετάθεσης σε ΣΜΕΑΕ με εξειδίκευση στην ελληνική νοηματική γλώσσα και στην γραφή Braille

Έντυπο αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης

Δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι εκπ/κοί με την αίτηση μετάθεσης

 

Για τα μειονοτικά σχολεία:

Εγκύκλιος μεταθέσεων εκπ/κών Δ.Ε. σε μειονοτικά σχολεία

 Αίτηση μετάθεσης σε μειονοτικά σχολεία *

Αίτηση μετάθεσης σε μειονοτικά σχολεία *

    *  Θα πρέπει να συμπληρωθούν και οι δύο αιτήσεις (αρχείο word και αρχείο excel)

 

Μόρια Εκπαιδευτικών

2012-13 Μόρια εκπαιδευτικών για μουσικά σχολεία 

2012-13 Μόρια εκπαιδευτικών από περιοχή σε περιοχή 

2012-13 Μόρια εκπαιδευτικών για ΣΜΕΑΕ 

2012-13 Μόρια εκπαιδευτικών για διαπολιτισμικά σχολεία 

2012-13 Μόρια εκπαιδευτικών για καλλιτεχνικά σχολεία 

 2012-13 Mόρια μετάταξης εκπαιδευτικών  

Σας κοινοποιούμε τον πίνακα των αιτήσεων εκπ/κών Δ.Ε. Δυτ. Αττικής για μετάταξη από τη Δ/θμια Εκπ/ση στην Π/θμια Εκπ/ση. Οι τυχόν ενστάσεις των ενδιαφερόμενων εκπ/κών μπορούν να υποβληθούν από 15-4-2013 ως 17-4-2013 στη Δ/νση Δ.Ε. Δυτικής Αττικής.

 

 Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Αττικής

Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων

 

Τηλ. 2105541540