Ενόψει της δημοσίευσης σε Φ.Ε.Κ. της σχετικής Υ.Α., που αφορά μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι διορίζονται στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Αττικής ότι κατά την προσέλευσή τους στα γραφεία της υπηρεσίας (Ελευσίνα, Ίωνος Δραγούμη 24, 2ος όροφος) θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει και συμπληρώσει τα παρακάτω έντυπα – δικαιολογητικά (σχετικές ημερομηνίες και ώρες θα ακολουθήσουν σε νεότερη ανακοίνωση)  :

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-1-ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ-ΕΓΓΡΑΦΟ-ΓΙΑ-ΠΑΘΟΛΟΓΟ-ή-ΓΕΝΙΚΟ-ΙΑΤΡΟ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-2-ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ-ΕΓΓΡΑΦΟ-ΓΙΑ-ΨΥΧΙΑΤΡΟ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-3-ΑΤΟΜΙΚΑ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-4-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-5-ΔΗΛΩΣΗ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-6-ΑΙΤΗΣΗ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ-ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-7-ΑΙΤΗΣΗ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ-ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

 

        Λόγω της υποστελέχωσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής και επειδή ο όγκος εργασιών προκειμένου να ελεγχθούν οι φάκελοι των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών είναι μεγάλος και χρονοβόρος διότι απαιτείται συνεργασία και άλλων Διευθύνσεων, σύμφωνα με το αρθ. 4 του Ν.2690/90/99 θα υπάρξει μία σημαντική καθυστέρηση για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών κάθε εκπαιδευτικού που σε καμία όμως περίπτωση δεν θα βλαφτούν τα νόμιμα συμφέροντα τους.