Άδειες Eκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας - Μάιος 2014 

Άδειες μόνιμων εκπαιδευτικών 

Δικαιολογητικά εκπαιδευτικών για άδεια

Άδειες συνδικαλιστικές και άδειες αιρετών Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού  

Άδειες ειδικές μόνιμων εκπαιδευτικών  

Άδειες ωρομίσθιων εκπαιδευτικών

Άδειες αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Υπολογισμός Αναρρωτικής άδειας Αναπληρωτών στη διδακτική υπηρεσία

 Άδειες άνευ αποδοχών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 ΝΟΜΟΣ 4210 (ΦΕΚ 254/21-11-2013 τ.Α΄) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΩΝ Ν. 3528/2007, Ν.    3584/2007 ΚΑΙ Ν. 4057/2012  

  ΑΔΕΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Ή ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ   

 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΔΥΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΤΕΚΝΩΝ/ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013  

 Άδειες που χορηγούνται από σχολεία και τη Διεύθυνση Β/θμιας 

 Νόμος 2648/2014 

Εγκύκλιος (σχετικά με τη χορήγηση άδειας εκπ/κων Α/θμιας & Β/θμιας) 

 Άδειες εκπ/κων Α/θμιας & Β/θμιας - Μάιος 2014 

 Άδειες - Συμπληρωματικό ΦΕΚ 2648 

Άσκηση Ιδιωτικού έργου κατά τη διάρκεια ανατροφής τέκνου